Valuta
RON
 • USD
 • EUR
 • RON

Declaraţie de confidenţialitate

In urmatoare declaratie de confidentialitate va sunt prezentate practicile de confidentialitate si modalitatea in care informatiile personale sunt colectate si utilizate. Datele sunt colectate pentru a intelege mai bine nevoile clientului, a ne adapta cerintelor acestuia si pentru a oferi o experienta personalizata.  

 1. Categoriile de date personale prelucrate 

Daca sunteti client al site-ului www.lolit.ro, SC Atelier Lolit SRL va colecta si prelucra date dvs cu caracter personal precum numele si prenumele, adresele pentru livrare si facturare, adresa de e-mail si numar de telefon, date pe care le furnizati in scopul plasarii unei comenzi sau prin crearea unui cont de utilizator. De asemenea, colectam date referitoare la modul cum utilizati site-ul (de exemplu, lista produselor favorite). In cazul in care va creati un cont folosind contul de Facebook, date precum numele si prenumele si adresa de e-mail vor fi prelucrate automat.  

Daca sunteti vizitator al site-ului www.lolit.ro, nu ati plasat o comanda si nu v-ati inregistrat ca utilizator, datele dvs cu caracter personal precum nume si prenume, adresa, numar de telefon nu vor fi inregistrate, cu exceptia cazului in care folositi formularul de contact. 

 1. Scopurile si temeiurile prelucrarii 

Daca sunteti client al site-ului www.lolit.ro, datele dvs cu caracter personal se prelucreaza astfel: pentru preluarea, expedierea si facturarea comenzii plasate, informarea statusului expeditiei, procesarea retururilor. Refuzul furnizarii datelor va avea drept consecinta imposibilitatea derularii contractului intre client si SC Atelier Lolit SRL, contract definit in termenii si conditiile acestui site - http://lolit.ro/page/5/termeni-si-conditii.html 

Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv la obligatiilor de materie fiscala si arhivare. Nefurnizarea acestor date duce la imposibilitatea companiei de a respecta obligatiile legale ce ii revin, si deci, in imposibilitatea de a furniza serviciile prin intermediul website-ului. 

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeai sa-l furnizati. 

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzătoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu. 

Daca sunteti vizitator al site-ului www.lolit.ro, SC Atelier Lolit SRL va prelucra datele dvs cu caracter personal astfel: pentru activitati de marketing, comunicari comerciale privind produsele oferite de SC Atelier Lolit SRL prin intermediul site-ului. 

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeai sa-l furnizati. 

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra. 

 1. Durata pentru care va prelucram datele  

Datele vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus. 

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina SC Atelier Lolit SRL (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite). 

In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul Stergere cont din sectiunea Informatiile contului meu, SC Atelier Lolit SRL va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. In acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si/sau sms-uri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul de mai jos. In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active. 

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, SC Atelier Lolit SRL va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de SC Atelier Lolit SRL pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia. 

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal 

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Atelier Lolit SRL poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte entitati care sprijina Atelier Lolit SRL in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritățile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate: 

 • pentru administrarea Site-ului; 

 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii  obținute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Atelier Lolit SRL; 

 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui; 

 • pentru efectuarea analizei datelor, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate; 

 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege; 

 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc. 

 1. Drepturile de care beneficiati 

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi: 

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre SC Atelier Lolit SRL, conform celor descrise in prezentul document; 

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SC Atelier Lolit SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc; 

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre SC Atelier Lolit SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. 

 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), i cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:  

 • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

 • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

 • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; 

 • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; 

 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul. 

 • Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, SC Atelier Lolit SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice; 

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :  

 • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; 

 • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 

 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicităapentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța; sau 

 • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. 

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si sntr-un format ușor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre SC Atelier Lolit SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; 

 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveate activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;  

 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al SC Atelier Lolit SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Atelier Lolit SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 

 • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct. 

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; 

 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar. 

 

Produse Noi